Afşin-Elbistan A termik santrali Çoğulhan Kasabası

Afşin/K.MARAŞ

Tel: 0(344) 524 22 04

Fax: 0 (344) 524 22 02

   TARİHÇE

A FŞİN-ELBİSTAN TERMİK SANTRALİ

Kahramanmaraş ilinin Afşin ve Elbistan ilçeleri arasında kurulmuş olan Türkiye’nin en büyük termik elektrik santralı. TKİ ve MTA’nın ortak çalışmalarıyla Afşin-Elbistan linyit havzasında düşük kalorili bol miktarda linyit rezervi olduğu tasbit edildi. Bu linyitlerden faydalanarak bir termik santral kurulmasına karar verildi. 5000 MW’lik bir santralın kurulmasıyla bölgedeki linyitlerin altmış yılda tüketilebileceği hesaplanarak hazırlanan proje 1968 yılı yatırım proğramına alındı. 1973 senesinde santralın yapımına başlandı. Herbiri 344 MW gücünde dört ünite olarak planlanan santralın ilk ünitesi Temmuz 1984’te üretime başladı. Kömürün santrala ulaştırılması için bir nakil hattı kuruldu.

    1984 yılında fiili olarak elektrik üretimine başlayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 24 yıllık süre içerisinde yaklaşık 98 milyar KW/h elektrik enerjisi üreterek, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladı.Kurulduğu yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın en büyük elektrik santrallerinden biri olan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 24 yıllık süre içerisinde 98 milyar KW/h elektrik enerjisi üretti.           

    Ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayan, zaman zaman yaşanması muhtemel elektrik darboğazlarından kurtulmasında büyük rol oynayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, en yüksek üretim rakamına 1998 ve 1999 yıllarında ulaştı.           

    1984 yılında elektrik üretimine başlayan santral, Türkiye’nin o güne kadar yaptığı en büyük kamu yatırımı olarak gösterilirken, Kışlaköy Kömür Sahası’ndan beslenen santral bu zamana kadar 200 milyon tonun üzerinde linyit kömürü yaktı.            

    1998 yılında 7 milyar 693 bin 310 KW/h elektrik enerjisi üreten santral, 1999 yılında ise 7 milyar 689 bin 700 KW/h elektrik üretimi ile rekora koştu.            

     2000 yılına yapımına başlanan ve 2004 yılında elektrik enerjisi üretmeye başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali ise bugüne kadar toplam 16 milyar KW/h elektrik enerjisi üretti.            

    Afşin-Elbistan yöresinde bulunan düşük kalorili linyit kömürünün ekonomiye kazandırılması ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılan her iki santralin toplam üretimi ise 116 milyar KW/h’i geçiyor. Her iki santralin ülke ekonomisine 16 milyar YTL’nin üzerinde bir katkı sağladığı tahmin ediliyor.

 

KOSKER